V Ostravě vznikne do tří let nová multifunkční sportovní hala

V centru Ostravy se připravuje vybudování nové multifunkční sportovní haly s kapacitou až 3 000 diváckých míst. Určena bude k pořádání větších jednorázových sportovních i kulturních akcí. Bude výsledkem spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Její dokončení se plánuje na rok 2023. Předpokládané náklady na výstavbu jsou zhruba 600 milionů korun. Na financování se bude podílet město Ostrava, Moravskoslezský kraj, společnost ČSAD Ostrava a Spolek na podporu sportu, dětí a mládeže.

 „Do podpory sportu město investuje každoročně významné finanční prostředky, a to nejen do výstavby sportovní infrastruktury. Jen letos budou dokončeny dvě nové sportovní haly – v Nové Bělé a v Krásném Poli. A nebudeme se věnovat jen stavbám v okrajových částech města. Přímo v centru sice máme několik tělocvičen a sportovních hal, ale nový moderní objekt tady chybí a kapacity stávajících krytých sportovišť jsou navíc nedostatečné. Jsme rádi, že se iniciativy tentokrát chopila také soukromá společnost, která bude nejen významně participovat na výstavbě haly, ale také na jejím budoucím využívání,“ uvedla resortní náměstkyně Andrea Hoffmannová.  

Multifunkční sportovní hala má sloužit především jako zázemí pro trénink a zápasy florbalových oddílů, basketbalu a volejbalu. Svojí koncepcí doplňuje typ zařízení, které na území města chybí. Hlavní prostor haly má nabídnout standard moderní arény evropských sportovišť včetně kapacitních skyboxů. To přinese zvýšený komfort jak sportovcům, tak divákům. Kromě hlavní stavby bude součástí projektu také vybudování tréninkového zázemí pro míčové sporty, fitness sál a posilovna, dostatečné kapacity šaten a sociálních zařízení nejen pro mládežnické týmy, ale i vrcholový sport. Hala by měla sloužit také k pořádání větších jednorázových sportovních, kulturních či společenských akcí. Mezinárodní basketbalová federace (FIBA) do budoucna zvažuje její využití pro pořádání mistrovství světa v kategoriích U16, U18, U20 chlapců i dívek. Plánována je také výstavba parkoviště pro sportovce a návštěvníky s kapacitou 277 míst. Hala se má začít stavět v roce 2022, dokončení je naplánováno na rok 2023.

 „V současné době je zpracována podrobná architektonická studie a dokončena dokumentace pro zahájení procesu posouzení vlivu na životní prostředí takzvaná EIA, jehož součástí je dokumentace akustické a rozptylové studie a inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum. Pozemky jsou sceleny a jsou připraveny podklady pro rychlé zahájení prací na dokumentaci pro územní rozhodnutí a dokumentaci pro stavební povolení,“ upřesnil předseda představenstva společnosti Ostra Group, do které patří společnost ČSAD Ostrava, Tomáš Vrátný s tím, že zatímco vnitřek haly je již podrobně rozpracován, finální návrhy podoby haly zvenku budou dokončeny v nejbližších týdnech, a dodává: „Podpoře sportu v Ostravě se naše skupina věnuje dlouhodobě. Proto jsme moc rádi, že máme příležitost podpořit i projekt výstavby nové multifunkční sportovní haly, na jehož výstavbu poskytneme pozemek.“

Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu jsou zhruba 600 milionů korun. V memorandu se strany zavázaly, že příspěvek města by neměl přesáhnout částku 200 milionů, Moravskoslezský kraj se bude podílet 80 miliony, ČSAD Ostrava investuje 53 milionů a Multifunkční sportovní hala 27 milionů korun. Finanční podpora města a kraje je podmíněna získáním dotačních prostředků z Národní sportovní agentury, případně z jiných externích zdrojů.

„Věřím, že se podaří prostředky potřebné na výstavbu sportovní haly zajistit. Podpora sportu nejen na profesionální vrcholové úrovni je totiž jednou z priorit Moravskoslezského kraje. Nové prostory určené pro tréninky a zápasy zejména míčových sportů budou totiž využívat i mladé sportovní naděje. Každý nový prostor, každá další možnost, která podpoří zdravý pohyb a sportovní aktivity, je v našem regionu vítaná. Nová hala navíc nabídne moderní zázemí pro konání nejrůznějších akcí, což zvýší prestiž nejen Ostravy, ale také celého našeho kraje,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny.

Město Ostrava se zavázalo poskytovat organizační, ekonomickou, marketingovou a investiční podporu projektu. Pozemky a budovy pro výstavbu multifunkční sportovní haly v ulici U Stadionu v centru města poskytne společnost ČSAD Ostrava. Multifunkční sportovní hala nechá zpracovat kompletní projektovou dokumentaci. Společnost ČSAD Ostrava garantuje, že po dobu udržitelnosti projektu nebudou ostatní účastníci doplácet na provozní náklady haly.

Žadatelem o dotaci na výstavbu haly, příjemcem finančních prostředků, realizátorem projektu a vlastníkem multifunkční sportovní haly bude Spolek na podporu sportu, dětí a mládeže. Po dokončení výstavby bude mít na starosti odbornou náplň a bude zajišťovat provoz haly. Jeho členy jsou město Ostrava, společnosti ČSAD Ostrava a Multifunkční sportovní hala, která bude garantem kvality architektonických, projektových a inženýrských prací v přípravné fázi i ve fázi samotné výstavby haly a bude financovat projektové a inženýrské práce.

Tisková zpráva ke stažení zde

go to website fake watches. 80% off imitation watches. click here for info https://www.wannawatches.com. click replicagreat.com. To learn more about replikklockor. try this out replikapl. Up To 70% Off fake rolex watches. costly and then again, the copies are of less expense. richard mille replica. Top brand ban-watches.com. Source https://www.watcheswrestling.com/. At Discount Price https://www.computerswatches.com/. Wholesale who sells the best replica watches. Free shipping https://www.mutualfundswatches.com/. click over here now https://www.newsbreitling.com. Hot Sales replica tag heure. my company richard mille replica watch. find out here https://www.showhublot.com. This Site careerwatches. Wiht 30% Discount https://www.hospitalwatches.com. Under $69 www.loanbreitling.com.